Cách đăng ký, đăng nhập và cập nhật thông tin trên app Moncover

  • Đăng bởi Nguyễn thị Thu Hiền
  • vào 11-04-2020
  • lượt xem: 1896

Eroscare Việt Nam gửi đến các Đại lý cách đăng ký, đăng nhập và cập nhật thông tin trên app Moncover

Cách đăng ký, đăng nhập và cập nhật thông tin trên app Eroscare

BƯỚC 1: TẢI ỨNG DỤNG EROSCARE TRÊN APPSTORE VÀ CHPLAY

Cách đăng ký, đăng nhập và cập nhật thông tin trên app Eroscare

Cách đăng ký, đăng nhập và cập nhật thông tin trên app Eroscare

Cách đăng ký, đăng nhập và cập nhật thông tin trên app Eroscare

Cách đăng ký, đăng nhập và cập nhật thông tin trên app Eroscare

LƯU Ý:

Nếu bạn đăng ký mới mà hệ thống báo số điện thoại đã tồn tại, bạn hãy nhỡ xem đã đăng ký gia nhập với chúng tôi chưa nhé. Bấm vào nút quên mật khẩu để lấy lại mật khẩu

Trường hợp bạn đã có mã số rồi nhưng vẫn tiếp tục đăng ký mới bằng số điện thoại mới thì hệ thống sẽ tính là tài khoản mới và hàng tháng sẽ có đợt tra soát thông tin để xóa các tài khoản trùng dựa trên các thông tin đại lý cung cấp.

BƯỚC 2: TẠO TÀI KHOẢN

Cách đăng ký, đăng nhập và cập nhật thông tin trên app Eroscare

Cách đăng ký, đăng nhập và cập nhật thông tin trên app Eroscare

Cách đăng ký, đăng nhập và cập nhật thông tin trên app Eroscare

 

BƯỚC 3: CẬP NHẬT THÔNG TIN

Cách đăng ký, đăng nhập và cập nhật thông tin trên app Eroscare

Cách đăng ký, đăng nhập và cập nhật thông tin trên app Eroscare

Lưu ý:

- đối với điện thoại android khi chọn ngày sinh bạn cần bấm vào năm 2000 để chọn trước và chọn tháng, ngày

- bạn cần bổ sung email để đăng nhập trên Partner và nhận thông báo giao dịch. Nếu chưa có tài khoản email bạn cem hướng dẫn tại http://trogiup.eroscare.com/huong-dan-tao-tai-khoan-email-khi-su-dung-eroscare.html

- Chức năng cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng chỉ áp dụng cho lần đầu và không thể chỉnh sửa ngay trên apps, nếu cần thay đổi nội dung này bạn hãy liên hệ hoặc gửi ticket cho chúng tôi.

#eroscare #apperoscare #baohiemso #ungdungbaohiem

 
Gọi điện Chat Gửi Ticket