Cách tạo đại lý và quản lý hệ thống trên app Moncover

  • Đăng bởi Nguyễn thị Thu Hiền
  • vào 11-04-2020
  • lượt xem: 1504

Moncover Việt Nam gửi đến các Đại lý cách tạo đại lý và quản lý hệ thống trên app Moncover

Cách tạo đại lý và quản lý hệ thống trên app Moncover

Cách tạo đại lý và quản lý hệ thống trên app Eroscare

 

 

BƯỚC 1: TẠO MỚI ĐẠI LÝ/ ĐỐI TÁC

 

Cách tạo đại lý và quản lý hệ thống trên app Eroscare

Cách tạo đại lý và quản lý hệ thống trên app Eroscare

 

BƯỚC 2: QUẢN LÝ HỆ THỐNG

Cách tạo đại lý và quản lý hệ thống trên app Eroscare

# Moncover #app Moncover #baohiemso #ungdungbaohiem

 
Gọi điện Chat Gửi Ticket