Hướng dẫn các chức năng trên Partners

 • Đăng bởi Nguyễn thị Thu Hiền
 • vào 14-05-2020
 • lượt xem: 1531

Trên tài khoản Partners của mỗi đại lý, bên cạnh chức năng cấp đơn, tạo mới khách hàng, đại lý có thể quản lý doanh thu cá nhân, doanh thu nhánh và các tính năng khác.

Sau đây, Moncover Việt Nam sẽ Hướng dẫn các chức năng trên Partners:

 

ĐĂNG NHẬP

Truy cập vào trang partners.moncover.vn

Đăng nhập bằng tài khoản đăng nhập giống như trên app Eroscare ( đăng nhập bằng email)

Hướng dẫn các chức năng trên Partners

 

MÀN HÌNH ĐIỀU KHIỂN

Ở Bảng điều khiển có các chức năng:

 • Để xem tài liệu, thông báo: Chọn Bảng tin
 • Để Quản lý danh sách khách hàng: Chọn Quản lý khách hàng
 • Để Quản lý hợp đồng mới và tái tục: Chọn Quản lý Hợp đồng
 • Để Quản lý hệ thống đối tác (đại lý) tuyến dưới, kiểm tra F1,F2, Fn: Chọn Quản lý Đối tác
 • Để Quản lý và sử dụng ví Mpoint: Chọn Quản lý ví
 • Để Quản lý Doanh thu cá nhân, doanh thu hệ thống, thu nhập, lương cá nhân, lương quản lý: Chọn Quản lý Doanh thu
 • Để Quản lý hợp đồng cá nhân, hợp đồng nhánh: Chọn Thống kê
 • Để biết được thông tin tài khởn: Chọn Tài khoản

Hướng dẫn các chức năng trên Partners

 

ĐỂ QUẢN LÝ HỆ THỐNG – ĐỐI TÁC:

 • Để tra cứu thông tin F1, bấm vào tên F1
 • Để tra cứu thành viên F2, bấm vào ID Đối tác F1.

Hướng dẫn các chức năng trên Partners

 

ĐỂ QUẢN LÝ DOANH THU ĐỐI TÁC

 • Chọn Quản lý Doanh thu -> Quản lý doanh thu. Màn hình hiển thị Danh sách đối tác.
 • Để xem phát sinh Doanh thu cá nhân và doanh thu nhánh, chọn Thao tác -> Doanh thu đại lý tuyến dưới
 • Để xem Doanh số trọn đời, bấm chọn Doanh thu trọn đời.

Hướng dẫn các chức năng trên Partners

 

ĐỂ QUẢN LÝ THU NHẬP

 • Chọn Quản lý Doanh thu -> Quản lý thu nhập
 • Để xem chi tiết Thu nhập cá nhân và thu nhập hệ thống, bấm Chi tiết
 • Để xem chi tiết Thu nhập hệ thống đến từ hợp đồng nào, bấm chọn vào phần số tiền trong Doanh thu hệ thống (chữ số màu xanh)

Hướng dẫn các chức năng trên Partners

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gọi điện Chat Gửi Ticket